Foto

Rektor Axel Strömberg visar en radaranläggning på Navigationsskolan i Stockholm