Foto
Fotograf: Ellqvist, Oscar (1867-1937). Stockholms stadsmuseum

Breitenfeldsgatan 6 - 8. Nybyggda bostadshus

Uppdaterad