Riddargatan österut sedd från Nybrogatan
Foto

Riddargatan österut sedd från Nybrogatan

På gatans högra sida syns Hovstallet (kvarteret Kusen) i rött tegel.