Riddargatan österut sedd från Nybrogatan
Foto
Fotograf: Skoglund, Per (f. 1950). Utrednings- och statistikkontoret

Riddargatan österut sedd från Nybrogatan

På gatans högra sida syns Hovstallet (kvarteret Kusen) i rött tegel.

Uppdaterad