Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Del av muren vid Östermalms läroverk

Uppdaterad