Foto

Amanuens Siri Söderman framför folkmängdstabeller från 1800-talet