Ritning till nybyggnad vid Klara Strandgatan
Ritning

Ritning till nybyggnad vid Klara Strandgatan

Ritning till nybyggnad vid Klara Strandgatan (senare Vasagatan), Mäster Samuelsgatan och Bryggargatan. Ägare: Fabrikören J.W. Bergström.