Text
Författare: Backlund, Ann-Charlotte (f. 1956). Stadsmuseet i Stockholm

Stockholm : i huvudet på en stadsantikvarie / artikelförfattare: Ann-Charlotte Backlund

Stockholms stadsmuseum ska värna stadens bebyggelse och miljöer. I denna artikel får du ta del av Stockholms stadsantikvaries (chefen för Stadsmuseet) tankar kring det arbetet. Vad bör bevaras för framtiden? Är det bara de vackra byggnaderna? Vad är kulturhistoriskt värdefullt?
6 sidor. Illustrerad med fotografier av Göran Fredriksson.

Utdrag ur Blick : Stockholm då och nu / Stockholms stadsmuseiförvaltning. 3. - 2006. - S. 82-87

Uppdaterad