Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Vetenskapsakademiens läsesal, Frescati

Uppdaterad