Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Vetenskapsakademiens läsesal, Frescati

Uppdaterad