Foto

Saltsjön mot Skeppsbron, jakt ligger förtöjd