Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Saltsjön mot Skeppsbron, jakt ligger förtöjd

Uppdaterad