Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Maria skolkök, interiör, som förmodligen låg på Sankt Paulsgatan 39, kvarteret Gripen

Uppdaterad