Foto

Maria skolkök, interiör, som förmodligen låg på Sankt Paulsgatan 39, kvarteret Gripen