Stockholms adresskalender 1883
Text
Författare: Huldberg, P. A.. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms adresskalender 1883

Det här är en adresskalender från år 1883. Den fungerade som dåtidens telefonkatalog kan man säga. Visserligen hittar du inte många telefonnummer i den (eftersom telefon ännu var ganska ovanligt) men den innehåller mycket annan information om Stockholm och dess invånare. Du kan bland annat leta upp gatuadresser och se vem som bodde där 1883, eller om du är nyfiken på att se det årets reklamannonser, så kan du se dem i Annons-Avdelningen. Adresskalendern är uppdelad i tre huvuddelar. Annonsavdelning – reklam. Adressavdelning – ett namnregister från A till Ö över privatpersoner och företag. Kalenderavdelning – blandad samhällsinformation, allt från Stockholms alla skolor till viktiga upplysningar om resor med järnvägen och aktuella telegrampriser. Här finns också en egendomsförteckning – information om vem som äger tomter och fastigheter, indelad efter kvarter. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du slå upp en viss adress och se vilka som bodde där på den tiden. Dessutom finns en länsavdelningen – register över personer och samhällsfunktioner utanför Stockholms stad. 740 sidor. Här intill hittar du adresskalendern i fulltext (pdf-dokument). Ps. Som du kan se på bilden finns en reklamannons i guldtryck med på omslaget. Enda tidigare gången detta förekommit på en årgång av adresskalendern var 1878. Utgivaren, P. A. Huldberg var förmodligen tveksam till om det var någon bra idé, för de följande åren förpassas reklamen till baksidan av boken istället. Först 1894, flera år efter Huldbergs död, återkommer reklam på omslagets framsida - men då med besked!

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad