Foto

Skeppsholmsbron sedd från Storkyrkans torn

Östasiatiska museet på Skeppsholmen och Nordiska museet och Kaknästornet på Djurgården syns på höger sida.