Text
Författare: Schéele, Maria von, Hallberg, Pia Maria (f. 1953). Stadsmuseet i Stockholm

Vedbärarens pojke : ett öde i stormaktstidens Stockholm / PiaMaria Hallberg och Maria von Scheele

Johan Mårtenssons son Erik föddes på 1670-talet. Läs här om hans vidare öde i stormaktstidens Sverige. En stormakt i ordets verkliga bemärkelse - de ständigt pågående krigen förde honom till länder som Finland, Polen och Ryssland.
2 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Blick: Stockholm då och nu/ Stockholms stadsmuseiförvaltning. 1. - 2004-2005. - S. 38-39

Uppdaterad