Ritning

Förslag till förnyelse av Humlegården mot Sturegatan - Humlegårdsgatan

Ritning av Holger Blom, 1960. Ur Byggnadskontorets/gatukontorets parkavdelnings arkiv. Ritningsnummer 121,200. Läs mer i artikeln "Allmänna parker och odlingar i Stockholm ca 1870-1970" av Christina Hellgren och Lena Wiorek (ingår i Gröna arkiv - med Linnés ögon och andras. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2007, s. 86-113).