Karta
Karta
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Plan av tomten Norra Tullportsgatan 44 (Döbelnsgatan), år 1885

I mitten till vänster ses nya växthuset som uppfördes 1877. Till höger ses bland annat Frögrenska växthuset vid Vanadislunden och Öhmanska växthusen vid Norra Tullportsgatan 34-38. Läs mer i artikeln "Allmänna parker och odlingar i Stockholm ca 1870-1970" av Christina Hellgren och Lena Wiorek (ingår i Gröna arkiv - med Linnés ögon och andras. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2007, s. 86-113). Ett utdrag ur artikeln (s. 92): "I samband med att staden fick allt fler parker och planteringar behövdes också fler växthusanläggningar för att driva upp och vinterförvara parkernas växter och träd. År 1877 uppfördes ett växthus vid Norra Tullportsgatan 44, kvarteret Grundläggaren (nuvarande Döbelnsgatan). Området utgjordes av före detta Wassbergska trädgården som tidigare hette Gyllenborgska trädgården. Ett befintligt växthus fanns redan på området och här anlades också trädskola och drivbänkar. I det nya växthuset odlades 1879 ca 40 olika arter, varav de vanligaste var pelargonia, ros, dahlia, gladiolus, lobelia, stockros och salvia. I kasterna odlades bland annat dracena, hortensia och rhododendron."

Uppdaterad