Text
Författare: Smoliansky, Gunnar (f. 1933), Westberg, Lars (f. 1944). Stadsmuseet i Stockholm

Bilder från Slussen : det var vid Slussen jag började fotografera - samtal med Gunnar Smoliansky den 27 januari 2005 / fotografier: Gunnar Smoliansky ; artikelförfattare: Lars Westberg

Hösten och vintern 2004-2005 visades fotoutställningen Portraits of a city på Stockholms stadsmuseum. En av fotograferna var Gunnar Smoliansky som visade 10 fotografier tagna i och vid Slussen 1952. Efter utställningen köpte museet hela hans samling bilder från Slussen (24 stycken). En intervju gjordes med Smoliansky i samband med köpet. Här kan du läsa delar av denna. Samt titta på slussenbilderna.
8 sidor. Illustrerad med Smolianskys fotografier.

Utdrag ur Blick : Stockholm då och nu / Stockholms stadsmuseiförvaltning. 2. - 2005. - S. 4-11

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad