Text
Författare: Ericson, Anna-Karin. Stadsmuseet i Stockholm

Ytterstadsprojektet : en kulturhistorisk inventering / artikelförfattare: Anna-Karin Ericson

Inom stadsmuseiförvaltningen pågår en inventering (beskrivning) av Stockholms ytterstadsdelar. Alla byggnader dokumenteras i ord och bild och materialet tillgängliggörs i Bebyggelseregistret, en databas som finns på Riksantikvarieämbetets hemsida. Inventeringen ligger till grund för en kulturhistorisk klassificering. Ytterstadsprojektet påbörjades 1 september 2004 och beräknas vara avslutat i december 2007.
8 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Blick : Stockholm då och nu/ Stockholms stadsmuseiförvaltning. 2. - 2005-2006. - S. 82-89

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad