Foto

Kvarteret Syltgurkan från Pommerska gatan i Enskedes småstugeområde