Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Konstindustriutställingen 1909, Frisens park

Uppdaterad