Text

Stockholm och dess omgifningar : en framställning af hufvudstadens historia, jemte beskrifningom de märkvärdigheter, som inom densamma och i dess grannskap förtjena uppmärksamhet / af G. H. Mellin

Den här boken är indelad i fem delar:

1. Historia.
2. En vandring genom Stockholm.
3. En vandring omkring Stockholm.
4. Statistiska uppgifter.
5. Seder och lefnadssätt.

Vi befinner oss på 1830-talet när författaren tar oss runt på en promenad i staden. Alla de kända byggnaderna presenteras för oss. Sedan utsträcks promenaden till stadens ytterkanter; Gärdet, Djurgården, Ulriksdal, Haga, Marieberg, Solna, Fjäderholmarna, Drottningholm... Alla är de sköna platser som gjorda för att lustvandra i.

I statistikavsnittet kan man få veta att vid den här tiden (1839) hade staden 83 885 invånare. I det sista avsnittet jämförs Stockholm med Lissabon när det gäller skönhet. Bara Neapel och Konstantinopel kommer före...
156 sidor.

Så här källhänvisar du till en text

Har du frågor om texten?

Rättigheter