Text
Författare: Mellin, Gustaf Henrik (1803-1876). Stockholms stadsarkiv

Stockholm och dess omgifningar : en framställning af hufvudstadens historia, jemte beskrifningom de märkvärdigheter, som inom densamma och i dess grannskap förtjena uppmärksamhet / af G. H. Mellin

Den här boken är indelad i fem delar:

1. Historia.
2. En vandring genom Stockholm.
3. En vandring omkring Stockholm.
4. Statistiska uppgifter.
5. Seder och lefnadssätt.

Vi befinner oss på 1830-talet när författaren tar oss runt på en promenad i staden. Alla de kända byggnaderna presenteras för oss. Sedan utsträcks promenaden till stadens ytterkanter; Gärdet, Djurgården, Ulriksdal, Haga, Marieberg, Solna, Fjäderholmarna, Drottningholm... Alla är de sköna platser som gjorda för att lustvandra i.

I statistikavsnittet kan man få veta att vid den här tiden (1839) hade staden 83 885 invånare. I det sista avsnittet jämförs Stockholm med Lissabon när det gäller skönhet. Bara Neapel och Konstantinopel kommer före...
156 sidor.

Uppdaterad