Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Skoltandläkare, Engelbrekts folkskola

Uppdaterad