Text

Ur mantalslängden år 1896 / Catherine de Woul

I den byggnad där stadsmuseet finns idag har det funnits bostäder. Aina Persson, som bodde i huset åren 1917-1935, är en av de sista. Här får vi reda på vilka som var hyresgäster år 1896. 3 sidor. En (1) illustration.

Utdrag ur Stadsvandringar / Stockholms stadsmuseum. 18- 1998 - S. 87-89