fem porträtt i dekorerad ram
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Anteckningar om Stockholms byggmästare

Här en sammanställning över de byggmästare som byggde hus i Stockholm på 1880-1890-talen. De är införda i alfabetisk ordning med fotografi, personfakta samt adressuppgifter över de fastigheter som de uppfört. Dessutom beskrivs stadens byggnadskontor. Artiklar om stadens byggnadsföreningar, där det medeltida murmästarämbetet förtjänar att lyftas fram. Deras skråordningar (regler) kan man läsa här.
71 sidor. Illustrerad.

Uppdaterad