Text
Författare: Svanberg, Johannes (1852-1918). Stockholms stadsarkiv

Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar. Del 1- 2 / Johannes Svanberg

Den här boken innehåller en förteckning över skådespelare som arbetade på de kungliga teatrarna åren 1860-1888. Även en förteckning över andra medarbetare på teatern är medtagen. Teaterns utveckling under perioden 1860-1910 berättas. Under denna tid revs Gustav III:s operahus vid Gustav Adolfs torg. Man uppförde ett nytt operahus på samma ställe.
211 sidor.

Uppdaterad