Text
Författare: Persson, Anita (f. 1939). Stadsmuseet i Stockholm

Stora Landsvägen, en vandring i August Strindbergs liv och drama / Anita Persson

Den här texten tar sin utgångspunkt i August Strindberg bok Stora landsvägen som kom ut 1909. I denna bok tittar han tillbaka på sitt liv. Artikelförfattaren citerar valda stycken ur Strindbergs böcker och tar oss med på en promenad till platser i Stockholm som hade betydelse i Strindbergs liv. Ur En dåres försvarstal:

"Vilket öde! Det var mitt gamla föräldrahem, där jag levat i min ungdoms värsta år, där jag genomgått pubertetens och den första nattvardsgångens själsstrider, där jag sett min mor dö och en styvmor komma i stället! Jag kände mig obehaglig till mods och var nära att vända om, fick lust att fly av fruktan att se mina ynglingaårs alla sorger stå upp för mina ögon."

Strindberg hade som barn bott med familjen i olika malmgårdar utanför Odenplan - där staden tog slut på 1800-talet. Kanske är det dessa platser som han återser i ovannämnda laddade stycke? 14 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Stadsvandringar / Stockholms stadsmuseum. 10. - 1987. S. 82-95

Uppdaterad