Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Ericsson, Vimar. Stockholms stadsmuseum

Stockholms Läns centrallasarett (Mörby lasarett). Byggnation av en kvinnoklinik

Uppdaterad