Foto

Stockholms Läns centrallasarett (Mörby lasarett). Byggnation av en kvinnoklinik