Text
Författare: Råberg, Marianne (f. 1939). Stadsmuseet i Stockholm

Område av riksintresse för kulturminnesvården i Stockholm - vad är det?

Här får vi veta lite om hur det går till när de ansvariga bestämmer vilka bostadsområden som är värda att klassa som riksintressanta. Exempel ges på bostadsområden (men också andra typer av områden) som bör klassas som riksintressanta. Dessa är från olika tidsepoker, allt från Gamla stan till Hötorgscity, och vi får en förklaring till varför just dessa har valts ut. Hur kommunen med stadsmuseet arbetar med dessa frågor, också innan den så kallade "plan- och bygglagen" trädde i kraft 1987.

8 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Stadsvandringar/ Stockholms stadsmuseum. 12- 1989 - S. 9-16

Uppdaterad