Text
Författare: Löfström, S. A., Lundin, Claës (1825-1908). Stockholms stadsarkiv

Den lokala samfärdseln / Claës Lundin och S. A. Löfström

Du kan vara rätt glad att du inte arbetar som droskkusk i 1800-talets Stockholm. Det var ett hårt arbete. Man hade sällan en ledig dag och mellan körningarna skulle man uppehålla sig på eller invid droskan, oavsett väder och vind. Om detta och mycket annat kan du läsa i den här artikeln från 1897. Vi får en intressant bild av hur man tog sig fram i Stockholm en gång i tiden; alltifrån gatutrafiken till vatten- och hisstrafik. Vi får stifta bekantskap med såväl roddarmadamer som stadsbud. Och avslutningsvis berättas om den spännande nymodigheten velocipeden (som de tidigaste cyklarna kallades): "stadens gator vimla av velocipedryttare af alla samhällsklasser, både män och kvinnor".

Utdrag ur Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 3. - 1897. - S. 141-174

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad