1724 års karta över Stockholm
Karta

1724 års karta över Stockholm

Karta av den kände kartografen Johann Baptist Homann. Kartan har olika färger för olika stadsdelar och är felvänd, det vill säga öster pekar uppåt i bilden. Vägar och kvarter är utritade men inte namngivna. Med på bild är tidstypiskt klädda svenskar. 

Texten är skriven på tyska.