Text
Författare: Hallquist, P. E, Rönbeck, S. Stadsmuseet i Stockholm

Betänkande angående förändring uti Stockholms stads fattigwård / författadt och till Kongl. directionen ingifwit af herr borgmästaren P. E. Hallquist,

Staden har brist på pengar. Borgmästare Hallquist har förslag på besparingar i fattigvården. Bland annat föreslår han en annan sammansättning av styrelserna. Han föreslår också att de intagna barnens undervisning ska ligga på stadens prästerskap (församlingarna) och att de fattigas sjukvård ska skötas av Collegium medicum (svensk läkarorganisation som stiftades 1663 av några stockholmsläkare). Han får svar på tal, troligtvis av någon som arbetar med fattigvården. Han är mycket kritisk till borgmästarens förslag.
42 sidor. Frakturstil.

Uppdaterad