Text
Författare: Bellander, Olof Abraham (1790-1839). Stadsmuseet i Stockholm

Till kongl. maj:ts och rikets högloflige Svea hof-rätt: anförande i källarmästaren J.A. Badelii concours-sak, ingifvet d. 5 maj 1827 af häradshöfding Bellander.

Här försvaras källarmästare Badelius av häradshövdingen och försvarsadvokaten Bellander i rätten. Han är mycket vältalig. Han anser att Badelius har blivit orättvist beskylld för att ha flytt staden undan sina gäldenärer (de som han är skyldig pengar). Det framskymtar också att Badelius hustru inte har agerat ärligt. Den här är ett exempel på en vältalig, juridisk text från 1820-talet!
18 sidor.

Uppdaterad