Text
Författare: Geijerstam, Gustaf af (1858-1909). Stockholms stadsarkiv

Arbetareförhållanden / Gustaf af Geijerstam

1897, när den här artikeln skrevs, var det drygt hundra år sedan den franska revolutionen rasade. Artikelförfattaren upplever att man rört sig från den tidens stora idéer och slagord till krav på praktiska, genomförbara förändringar. Den socialdemokratiska rörelsen hade vid den här tiden växt sig mycket stark här i Sverige och tog strid för förbättrade villkor för arbetarna. I artikeln berättas om en rad strejker som när den skrevs låg mycket nära i tiden. Vi får också en redogörelse för arbetarnas lönevillkor och bostadsförhållanden. Trångboddheten var ännu fruktansvärd och att 7-10 personer (föräldrar, barn och inneboende) sov i samma rum var inget ovanligt. Författaren lyfter fram just bostadsfrågan som den kanske viktigast frågan av alla.

Utdrag ur Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 3. - 1897. - S. 60-82

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad