Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Handels och slöjde-fiscalen Junbecks sällsamma öden, både såsom embetsman och enskild medborgare: afskilldrade i anledning af Stockholms garfvare-embetes försök, att åtkomma sista skärfven.

Det här är en skrift som till största delen är skriven av Peter Jonas Junbeck. Han riktar sig till kungen med detta klagobrev. Anledningen är att han känner sig motarbetad både på sitt jobb som handels- och slöjdfiskal och som ägare till en fabrik. Hans arbete består av att kontrollera att alla fabriksägare är ärliga i sina affärer och att de betalar in skatt. Han menar att han har fått många fiender eftersom han genom hårda kontroller kommit på många fuskande fabriksägare.

Han har själv startat en skinnberedningsfabrik. Men garvarnas skrå tycker inte om att få konkurrens och vill stoppa hans verksamhet. I bilagan med skrivelser längst bak i skriften kan man läsa att nu vill kungen avskaffa Junbecks tjänst som handels- och slöjdfiskal. Kan det vara så att Junbeck har skaffat sig för många fiender genom sin nit?
31 sidor.

Uppdaterad