Text
Författare: Nelson, Per, Brynja, Elisabeth (f. 1946), Fredriksson, Monica. Stadsmuseet i Stockholm

Dold stadsbebyggelse kommer i dagen : kvarteret Skären på Norrmalm, kvarteret Mälaren på Södermalm / Monica Fredriksson, Elisabeth Brynja och Per Nelson

Här berättas om två arkeologiska utgrävningar i centrala staden - i kvarteret Skären på Norrmalm (i närheten av Norrmalmstorg) och i kvarteret Mälaren på Södermalm (Södermalmstorg/Slussen). I det förstnämnda kvarteret hittade man rester från gammal träbebyggelse. Från tiden före 1640 - då stadsplanen gjorde att stadens gatunät förändrades ordentligt.

På Södermalm hittade man också rester av hus. De var före gaturegleringens tid (1640). Man fann också intressanta rester av ett palats tillhörande adelssläkten De la Gardie. Detta palats hade alltså byggts ungefär på den plats som de gamla husen från före 1640 hade legat.

Det var också vid denna grävning som man påträffade ett stort lager kritpipor - se länken härintill. 21 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Stadsvandringar / Stockholms stadsmuseum. 9. - 1985. - S. 58-78

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad