Foto
Fotograf: Stockholms Hamnar. Stadsmuseet i Stockholm

Stora Essingebron, sedd från Stora Essingen. I bakgrunden Lilla Essingen. T.h. gamla bron

Uppdaterad