Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Flygskriften andra Lyktan

Lyktan var en skrift som skrev om dåtidens aktuella samhällsfrågor, med en hel del samhällskritik. Skriften gavs ut så ofta redaktionen tyckte att de hade något att förmedla till allmänheten. Lyktan innehåller ungefär ett tiotal små texter av olika slag, alla med anonyma författare.

Det här är andra numret av Lyktan, som bland annat innehåller en artikel med rubriken ”Monarki eller republik?”, där författaren diskuterar vilken av dessa två styrelseformer som är att föredra. 36 sidor.

Innehåll
Monarki eller republik?
Proklamation
Går det an?
Handling är bättre än prat
Något om Stortokarnes samhällsförhållanden
I Nåder
Böra privatbankerna ega sedelutgifningsrätt?
Fnasken
Krönika
Gaffelbitar

Uppdaterad