Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Ericsson, Vimar. Stockholms stadsmuseum

Vasagatan 12. Fotgängare går över gatan, vid en obevakad gul linje (ett övergångsställe)

Uppdaterad