Foto

Kvarteret Sporren med I.M. Göthes musik- och pappershandel i bottenvåningen