Foto

Kvarteret Sporren med I.M. Göthes musik- och pappershandel i bottenvåningen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fakturahuvud. Gustaf Carlssons Bok- Musik och Pappershandel

Fakturahuvud. Gustaf Carlssons Bok- Musik och Pappershandel

Reklamtryck. Frans Svanström & Co

Reklamtryck. Frans Svanström & Co