Bild över kungliga slottet i Stockholm
Bildkonst
Konstnär: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholm i dess förnämsta byggnader m. m.

Detta bildverk består av 30 litografier. Boken är tryckt av A. J. Salmson 1858.
Litografiernas rubriker:

Kgl. Slottet (Logården)
Slottsbacken
Slottets norra sida
Gustaf Adolfs Torg
Kgl. Teatern
Börsen
Riddarholmskyrkan
Riddarholmen
Riddarholmsbron
Kungsholmen
Skeppsholmen
National Museum
Carl XIIIs Torg
Carl Johans Torg
Berzelii Park
Målare Akademien
Brunkebergstorg
Mindre Teatern
Teatern å Mosebacke
LadugårdslandsTeatern
Observatorium
Drottninggatan
Wetenskapsakademien
Jakobs kyrka
Banken
Posten
Myntet
Hotel Rydberg
Munkbron
Fredrikshof

Uppdaterad