Foto
Fotograf: Rydin, Axel. Stockholms stadsmuseum

Interiör av högstuga från Mora på Skansen

Uppdaterad