Text
Författare: Mandén-Örn, Kerstin (f. 1944). Stadsmuseet i Stockholm

Clas på hörnet / Kerstin Mandén-Örn

Clas på hörnet är en krog som har funnits ända sedan 1700-talet, med några uppehåll. 1973 års stadsplan innebar att hela kvarteret, inklusive Clas på Hörnet, skulle rivas. Istället skulle bostäder byggas. En förening, Kulturminnesföreningen Clas på hörnet, bildades för att för arbeta för ett bevarande av de gamla husen. Här redogörs för inventeringen av (undersökningen av) byggnaderna. Idag är Clas på hörnet krog (sedan 1984) igen. 11 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Stadsvandringar / Stockholms stadsmuseum. 8. - 1985. - S. 25-35

Uppdaterad