Foto

Klara Västra Kyrkogata 17. från Klara Kyrka. Odd Fellowordens hus