Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Gustav Adolfs torg, Gustav II Adolfs jubileet 1894

Uppdaterad