Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

[Domstolsmål angående stöld från Riddarholmskyrkan] Protokoller hållne uti Stockholms stads wällofl. kämnärs- rätt i ransaknings-målet rörande modellören Carl Leonhard Drake tilltalad för begångna stölder uti de kongliga och andre höga personers grafwar uti Riddarholms-kyrkan

Carl Leonhard Drake står här anklagad för stöld. Inte vilken stöld som helst, utan från de kungliga och de adliga gravarna i Riddarholmskyrkan. Drake arbetade sommaren och hösten 1817 som arbetsledare i Riddarholmskyrkan. Han hade därför tid och möjlighet att planera sitt dåd. Han hade gömt de guldföremål han stal i en ask. Den förvarade han hemma och sedan hos en vän till familjen. Blir han förklarad skyldig? Det vet vi inte för ärendet skickades vidare till Svea hovrätt.
18 sidor. Frakturstil.

Uppdaterad