Foto

Riksdagshuset, Statsutskottets plenisal. Arbetsförmedlingskommisionen