Text
Författare: Abrahamsson, Åke (1939-2006). Stockholms stadsmuseum

Adertonhundratalets pressbilder - mellan konst och fotografi / Åke Abrahamsson

På 1800-talet expanderade tidningsmarknaden och därmed tidningsläsandet. Författaren till den här artikeln menar att det var för att man började införa bildmaterial tillsammans med text. Bilderna kunde fylla olika funktioner; exempelvis som illustration till en artikel, en skämtbild, en reklambild... Det blev på så sätt roligare och lättare att ta till sig innehållet i tidningarna. Det kan man ju förstå! Läs mer om 1800-talets press och titta på de tecknade pressbilderna utförda i olika tekniker. 9 sidor.

Utdrag ur Stadsvandringar / Stockholms stadsmuseum. 16. - 1993. - S. 50-58

Uppdaterad