Foto

Östermalmsgatan, kvarter Sädesärlan. I bakgrunden hyreshus i kvarteret Vakteln