Litteraturtips
Författare: Tingsten, Karl (1863-1952). Stockholms stadsbibliotek

Återblick på renhållningsförhållandena i Stockholm till tiden omkring år 1850 / Karl Tingsten

I det här kapitlet kan man läsa om hur man höll rent i Stockholm i gamla tider, vilka lagar om renhållning som har funnits och hur de ansvariga skötte sina uppgifter. Och inte kan de ha skött sig speciellt bra, med tanke på hur stockholmarna klagade på smuts och lukt. Boken som kapitlet ingår i är från 1911. Det innebär att stavning och språk är gammaldags, men för den som har lite tålamod går allt att förstå. 17 sidor.

Innehåll
I äldsta tider
Gustaf I:s stadgar 1557
Afträdesrenhållningen i Norden under 1500-talet: "hemmelige Huse"
Uttalande angående Stockholms renhållning af Samuel Kiechels
Första steget till stadens öfvertagande af gaturenhållningen
Affallets behandling
Förslag om entreprenad 1738
Entreprenörer
För gatu- och gårdsrenhållningen
Afträdesrenhållningen
Kasern för renhållningshjonen
Försumliga renhållningsentreprenörer
Uttalanden av samtida
Affallets slutliga undanröjande

Utdrag ur Tingsten, Karl, Stockholms renhållningsväsen från äldsta tider till våra dagar. - 1911. - S. 1-17

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad