Odenplan från ca 300 meters höjd, 1898.
Foto

Flygbild från ballong från ca 300 m höjd - Ballon Captive - över området runt Odenplan