Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet. Stockholms stadsmuseum

Klara Sjö och SJ:s Ilgodsexpedition

Uppdaterad